Några har säkert märkt att vi justerar klipplinjer och markerar ut nya ruffkanter på Links. I samarbete med banarkitekt Johan Benestam har vi startat denna process för att vässa banan ytterligare och få till mer Linkskänsla och att alla hål får en mer tydlig gräns och form. Ni kan se till vänster hur det ser ut på hål 12 till vänster om green som vi nu snart kan putta eller rullchippa från ”run-off” ytan som klipps:

 

Här kan du läsa Johans egna ord om förvandling som vi vill åstadkomma och varför:

Varför släpps gräset upp till högruff här och var på 12-håls banan?

Min vision med 12-hålsbanan är att förädla, förfina och förbättra Linkskaraktären. Banan är byggd med filosofin att efterlikna en Links golfbana. Karaktären och dragen att vara en Linksgolfbana har med åren suddats ut mer och mer. Genom att släppa upp gräset till högruff på olika ställen på banan skapas rum i rummet. Varje håls karaktär ska förstärkas och ett naturligt sätt är att arbeta med olika klipphöjder på gräset. Då kan man lättare skapa tydligare rumsindelningar av varje hål. Inför denna säsong släpps ett antal områden på banan upp till högruff. Detta kommer inte påverka spelt negativt. Spelupplevelse och estetik hänger stark ihop. Det är lätt att justera eventuella områden som kan komma att upplevas svåra.

Den stora förbättringen kommer bli på ytor mellan green till nästa tee område. Idag klipps detta områden som semi-ruff, men nu kommer det endast klippas gräsgångar på ca 2.5m bredd. Ett antal greenbunkrar som inte är i spel kommer också få en yta med högruff bakom bunkern. Allt detta kommer inte ske på än gång då gräset kommer ta lite tid att växa till sig. Jag vädjar er att respektera dessa gräsgångar och att ni håller er på dessa gräsgångar och inte genar kors och tvärs igenom dem. Då kommer helheten att försvinna. Oliver och hans banteam kommer på bästa sätt skapa dessa gräsgångvägar och bunkerkullar med högruff under säsongen 2022. Har ni några frågor kring detta kontaktar ni klubbchefen Martin Lindén.

Ha en fortsatt bra golfsäsong!

Johan Benestam
Master of Science in Golf Course Architecture
Bachelor of Science in Landscape Planning
Member of the Federation of Scandinavian Golf Course Architects (FSGA)

Här under kan ni se de inspirationsbilder vi har använt för att få en tydligare bild på hur dessa ytor kan se ut: