Det är kanske på sin plats att påminna om sunt förnuft samt golfvett och etikett, vi vill passa på att påminna alla våra medlemmar att ni är extra noga när ni gästspelar på andra klubbar samt på hemmabanan såklart, att vara extra noga med banvård, säkerhet, sunt förnuft, respekt och visa hänsyn – det hjälper oss att sprida ett gott rykte!

Golfvett och Etikett 

  • Banarbetare har alltid företräde och du som spelare ska få ett tydligt tecken på att spel är ok och du har alltid ansvar för säkerheten för alla runt om dig.
  • Alla som spelar ska kunna njuta av spelet och få ut maximalt av sin golfrond utifrån sina förutsättningar och mål. Den övergripande principen är att man i alla lägen ska visa hänsyn mot sina medtävlare och andra personer på golfbanan. 
  • Speltempo är viktigt. Rekommenderad rondtid för en fyrboll på Links är 2 tim 30 min och Lilla Banan 2 timmar. Den med lägst handicap i spelpartiet ansvarar för att deltagarna iakttar golfvett och att spelet inte onödigt fördröjs. Det är gruppens ansvar att hålla kontakt med gruppen framför. Om den tappar ett helt hål och fördröjer för gruppen bakom bör den erbjudas att gå igenom, oavsett antalet spelare. Om en grupp inte tappat ett helt hål, men det är uppenbart att gruppen bakom kan spela snabbare bör den erbjuda den snabbare gruppen att gå igenom.
  • Om du tror att din boll kan vara förlorad, utanför vattenhinder, eller att den är out of bounds, bör du för att spara tid spela en provisorisk boll. När du letar efter en boll, ge tecken till spelarna i gruppen bakom att gå igenom, så snart det står klart att bollen kan bli svår att hitta. Du bör inte leta i fem minuter innan du gör detta. Efter att ha låtit den gruppen gå igenom bör din grupp inte fortsätta spelet förrän den gruppen har passerat och är utom räckhåll.
  • Då tidsbokning gäller skall alltid ankomstregistrering/anmälan göras i appen senast 15 min före start.
  • På Links gäller ett klubbset per spelare. Två eller flera spelare får ej spela med samma uppsättning klubbor. Gäller ej vid partävling och på Lilla Banan där spelare kan dela klubbset. Max 4 bollar i spel per grupp, fler är 4 spelare får endast ske vid parspel.
  • Vid gästspel gäller att anmälan skall göras i receptionen (när det är öppet) och spelare ange aktuellt golfID. Gällande greenfee skall erläggas före start, när vi har stängt görs detta i entrén som är öppen 24/7. Spelare med frikort utställt av SGF, GDF och PGA skall uppvisa giltig legitimation. Den som utan erläggande av greenfee spelar på Sommarro är skyldig att vid tillsägelse omedelbart lämna golfbanan och betala en avgift motsvarande dubbel greenfee.
  • Tänk på banans finish -­ lägg tillbaka uppslagen torv på spelfältet, laga nedslagsmärken på greenerna och tänk på hur du går på green. På korthålen finns sand för att fylla igen uppslagna märken på tee. Sätt i flaggan försiktigt och titta över ytan runt hål och platta till skomärken eller andra märken försiktigt med din putter. Dra inte bagen över tee/foregreen. Innan du lämnar en bunker bör du omsorgsfullt jämna ut de gropar och fotspår som du själv gjort, samt sådana i närheten gjorda av andra. Bunkerkrattor placeras i bunkern och gärna i spelriktningen.
  • Du bör vara klar att spela så snart det är din tur. När du spelar på eller nära green bör du lämna bag eller vagn på en plats så att du snabbt kan förflytta dig från green och mot nästa tee.
  • Undvik att orsaka skador på banan genom att ta torv vid övningssvingar eller genom att slå klubban i marken. Försäkra dig om att greenen inte skadas när bagar eller flaggstången läggs ned. Använd inte klubbhuvudet för att ta upp en boll ur hålet och undvik att luta dig mot en klubba på green, i synnerhet när du tar upp bollen ur hålet.