Medlemskap 2023

Vill du ha en central belägen anläggning (mindre transportkostnader), som öppnar tidigt (3-5 veckor mer spel 2022) och som fokuserar på hög tillgänglighet och snabba ronder ska du välja Sommarro. Hög tillgänglighet & snabba rundor = Mest golf för pengarna!

Här under ser du en snabb överblick på våra alternativ för spel på Sommarro Golf.

Vi erbjuder alla befintliga och nya medlemmar en reducerad spelavgift på 500 kr om du betalar senast 28 feb 2023. Därefter justerar vi alla avgifter med 500 kr och det finns risk för att vissa spelakategorier är slut. Du har en garanterad plats och lägre spelavgift!

Kom ihåg friskvårdsmöjligheten. Du som är med och spelar golf på Sommarro har en extra fördel, hela summan du betalar in gäller som spelavgift och du kan således nyttja hela summan som friskvård. Läs mer om golf som friskvård här.

Hög tillgänglighet & Snabba rundor = Mest golf för pengarna

Spelavgifter 2023

om du betalar senast 28 feb 2023

Guld Spelavgift – 5 500 kr (Autogiro 459 kr/mån*)
Guld 65+ – 5 250 kr (Autogiro 438 kr/mån*
Flex 30 inkl. Lilla Banan – 4 500 kr (Autogiro 375 kr/mån*)
Flex 10 Spelavgift – 3 500 kr (Autogiro 275 kr/mån*)
Flex 2 Spelavgift – 1 500 kr (Autogiro 125 kr/mån*)
Lilla Spelavgift – 2 500 kr (Autogiro 208 kr/mån*)

Vi har inga medlems/spelrätter/aktier/obligationer, städavgifter eller extraavgifter som tillkommer på avgifterna ovan!

Vi erbjuder alla befintliga och nya medlemmar en reducerad spelavgift på 500 kr om du betalar senast 28 feb 2023. Därefter justerar vi alla avgifter med 500 kr och det finns risk för att vissa spelakategorier är slut. Du har en garanterad plats och lägre spelavgift!

*Vid autogiro tillkommer 25 kr i adminavgift/mån.

Varför välja Sommarro Golf?

Tillgänglighet
Välj Sommarro om det är viktigt för dig att kunna spela golf när du vill och har tid. Det mycket sällan fullbokat hos oss.

Närhet och Miljö
Välj Sommarro om du vill slippa kostsamma bilresor till och från golfbanan. Till oss kan du cykla eller ta stadsbussen (3an) till klubbhuset. Vilken annan golfbana har den möjligheten ? Om du har 2 mil till golfbanan och spelar 10 ggr om året sparar du minst tusenlappen i reskostnader om du väljer Sommarro. Spelar du mycket spar du hela årsavgiften !!

Vi har skåp till uthyrning för dig som vill ha allt på plats, kontakta oss för möjligheten. 

Ingen investering, Ingen risk
Alla vet att många spelrätter inte värda papperet de är skrivna på. På Sommarro betalar du bara för spelet, det finns inga aktier eller obligationer.

Inga dolda avgifter
Vadå städavgift eller medlemsavgift!? Hos oss ingår skötseln av banan, spelavgift och medlemsavgiften i din årsavgift.

Så här betalar du din spelavgift, du kan betala via Min Golf, teckna autogiro eller på plats på Sommarro Golf
  1. Kom in till Sommarro eller ring 054-159015. Vi lägger upp dig direkt och du kan spela efter 5 min. Betala direkt i kassan, teckna autogiro eller betala via Swish.
  2. Är du ny medlem kan du fylla i vår medlemsansökan för att läggas in och får en avgift, sedan betalar du på Min Golf och blir aktiverad och kan spela direkt. Hör av dig med ev. frågor eller fyll i din Medlemsansökan online här

Autogiro, betala automatiskt per månad
Du kan välja att lägga upp din avgift på autogiro per månad, avgiften ser du inom parentes vid respektive kategori. Vid autogiro tillkommer 25 kr i admin. avgift/mån. Du förbinder dig till 12 månad autogiro, sedan löper det vidare med en månad uppsägning. Vi har inga medlems/spelrätter/aktier/obligationer, städavgifter eller extraavgifter som tillkommer!

Golf som friskvård

Äntligen. Golf som friskvård.

Vi på Sommarro kan hjälpa dig med frågor och allt praktiskt runt detta. Vi har både träningsutrymme, möjlighet till spel och utbildning som allt numera ingår och kan nyttjas med den skattefria friskvårdersättningen. Du som är med och spelar golf på Sommarro har en extra fördel, hela summan du betalar in gäller som spelavgift och du kan således nyttja hela summan som friskvård. Vi har ingen medlemsavgift som ej är avdragsgill.

Domen kvalificerar golf som ”motion eller friskvård av enklare slag”, vilket är grundregeln för friskvårdsbidrag. Därmed kan anställda som har friskvårdsbidrag via sin arbetsgivare använda det för i princip all form av golfspel och träning. Det maximala skattefria beloppet är 5 000 kronor per år. Det är dock arbetsgivaren som bestämmer beloppet för sin arbetsplats, som därmed kan vara lägre än maxbeloppet.

Medlemsvillkor

§ 1. Medlemskap
Medlemskapet i Sommarro Golf är personligt. Minimiålder för att teckna medlemsavtal är 21 år dvs. senior. För medlem som ej fyllt 21 år hänvisar vi till Sommarro Junior GK. Medlem är skyldig att omgående meddela Sommarro vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Sommarro går till adress i GIT (Golfens IT-system).

§ 2. Betalning
Avtalat pris förutsätter att betalning sker på överenskommet vis.

Köp via Min Golf
Tecknas medlemskap via Min Golf betalar man med betalkort/bankkort/Swish/faktura.

Kortbetalning/Swish i receptionen
Vid tecknande av avtal betalas kostnaden för medlemskapet i sin helhet vid avtalets ingående och gäller enligt kalenderår.

Betalning via autogiro
Alla spelavgifter erläggs månadsvis i förskott. Autogirodragningarna sker vid varje månadsskifte (mellan den 25-31:e dagen i månaden). Autogiroavtalet gäller tillsvidare i först 12 mån och därefter med en månads uppsägning tills avtalet sägs upp av endera parten. Sommarro förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. För autogiroavtalet krävs svenskt personnummer, svenskt kontonummer och giltigt svenskt ID-kort.

§ 3. Avtalstid och uppsägning
Om du väljer att betala hela spelavgiften direkt (Min Golf, via telefon eller i receptionen) gäller den under innevarande kalenderår. Sägs inte avtalet upp senast 31 december förlängs avtalet ytterligare ett kalenderår i samma/motsvarande kategori inkl. gällande avgifter. Avgiften ska vara betald senast 28 februari vid alla förlängningar. Autogiro gäller tillsvidare i först 12 mån från första dragningen och därefter med en månad uppsägning tills avtalet sägs upp av endera parten. Sommarro Golf skickar inte ut någon påminnelse innan avtalsperioden är slut. Uppsägning och avslut görs genom mail till medlem@sommarrogolf.se eller skriftligt till Sommarro Golf.

Konkurs
Vid konkurs av Sommarro Golf AB upphör avtalet att gälla.

§ 4. Prisändringar
Månadsavtalet och avgiften via autogiro är skyddad mot alla höjningar under samma kalenderår. Inför ny säsong kan prishöjning komma att ske. Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 30 dagar innan den träder i kraft.

§ 5. Trivselregler
Medlem förutsätts alltid uppträda på ett trevligt sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal.

§ 6. Dopning
Sommarro har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

§ 7. Praktiska ändringar
Sommarro förbehåller sig rätten att göra ändringar beträffande öppettider, förnyelse av bana och träningsområde.

§ 8. Personuppgifter
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR. Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Sommarro kommer detta att meddelas av Sommarro. Medlem kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

§ 9. Ångerrätt vid köp på Min Golf/Internet och Swish
Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet. Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta vår reception, antingen på telefontid, eller mail, medlem@sommarrogolf.se